1. Hva finnes det av tilsvarende biler per dags dato.
  • Årsmodell
  • Km-stand
  • Tilsvarende tilstand
  • Konkurransen geografisk
 2. Finn din antatte markedspris.

 1. Det lønner seg å ha utført en nøytral tilstandsrapport av bilen ved salg.
  • En potensiell kjøper vil ofte ha en tilstandsrapport av bilen før eventuelt kjøp.
  • En tilstandsrapport vil også kunne avdekke eventuelle feil ved bilen, og derav reparasjonskostnader. Dette vil gjøre det enklere å sette riktig pris.
 2. NAF utfører tilstandsrapport på alle biler.

Back to top